WITAMY
Biuro Inżynierskie STABEKO Sp. z o.o. dawniej Ekotab Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest biurem projektów działających od wielu lat w branży ochrony środowiska.
Aktywność pracowników firmy jest widoczna na rynku inwestycji proekologicznych, ponieważ w tej dziedzinie mamy największe doświadczenia i sukcesy. Dysponujemy kadrą specjalistów wywodzących się z Biur Projektowych i Przedsiębiorstw z Poznania, którzy projektują, obsługują i uczestniczą w realizacji inwestycji i obiektów infrastruktury komunalnej i przemysłowej w całej Polsce. Świadczymy usługi dla szerokiego kręgu odbiorców, m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz inwestorów prywatnych. Dysponujemy kadrą posiadającą wysokie kwalifikacje zawodowe i bogate doświadczenie, zdobyte podczas realizacji wielu zadań, często o dużym stopniu złożoności.

Biuro Inżynierskie STABEKO Sp. z o.o. dysponuje m. in. projektantami następujących branż: architektoniczno-konstrukcyjna, technologiczna (instalacje wod.-kan., c.o. i wentylacji) oraz instalacji elektrycznych i AKPiA. Jest to zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadajšcych bogate, wieloletnie doświadczenie zwłaszcza w projektowaniu i nadzorowaniu inwestycji związanych z ochroną środowiska. Wiedza i doświadczenie nabyte w trakcie realizacji zadań utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza współpraca przyniesie obustronne korzyści.
STABEKO
BIURO INŻYNIERSKIE

60-144 POZNAŃ, ul. A. Kordeckiego 58,
tel. (61) 6629675, fax. (61) 6629675, e-mail: biuro@stabeko.pl